Warunki ogólne, warunki zamawiania i sprzedaży

 1. Właścicielem sklepu internetowego fksubiekt jest firma fksubiekt z siedzibą w Kretominie koło Koszalina, mieszczącą się przy ulicy Poziomkowej 45, kod: 75-016; telefon: 602 481 631 lub 664 052 444.
 2. Zamówienia na produkty sklepu fksubiekt można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.fksubiekt.pl.
 3. W sprzedaży znajduje się galanteria skórzana, zegarki, zapalniczki, parasole oraz szale i chusty.
 4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zamówienia złożone w soboty  po godzinie 15 i w niedziele będą rozpatrywane dopiero w poniedziałek.
 6. Warunkiem koniecznym do składania zamówień w sklepie internetowym jest konieczność zarejestrowania się na www.fksubiekt.pl. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w przeciągu 3 dni roboczych nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie bądź droga e-mailową.
 7. Zamówienia potwierdzane do realizacji nie mogą być anulowane.
 8. Zamówienia, co do których występują wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o takim fakcie.
 9. Zamówiony towar będzie dostarczany przez Pocztę Polską. Za opóźnienia wynikające z działaniem Poczty nie odpowiadamy.
 10. Koszty zamówienia są zgodne z cennikiem usług Poczty Polskiej.
 11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
 12. Ceny w sklepie internetowym fksubiekt wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu lub błąd serwera, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienia zostanie anulowane.
 13. W przypadku braku towaru na magazynie zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża zamówienie.
 14. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).
 15. Zamówienia realizowanie są na terenie Polski jednak zgadzam się na wysłanie towaru za granicę.
 16. W przypadku wybrania opcji płatności "przelew", wysyłka dokonana zostanie w momencie otrzymania środków na koncie w wysokości 100% wartości zamówienia.
 17. Wszelkie zwroty wysyłane na adres sklepu fksubiekt, nie zostaną przyjęte - chyba, że zostało to wcześniej ustalone.
 18. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym fksubiekt jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 19. Użytkownik rejestrując się w sklepie internetowym fksubiekt decyduje się na otrzymywanie informacji handlowych od sklepu fksubiekt.

Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia produktu do reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura AT lub paragon fiskalny).
 2. Reklamacja może być przeprowadzona na dwa sposoby. Towar reklamowany może zostać wysłany do nas, następnie my kontaktujemy się z dostawcami i wysyłamy towar. Drugą opcją jest wysłanie przez klienta na podany adres reklamacyjny towaru.
 3. Koszty wysyłki towaru reklamowanego pokrywa sklep fksubiekt.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"  (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.) Kupujący w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie Internetowym.
 6. W razie zwrotu towaru lub reklamacji, pieniądze zostaną zwrócone na konto przelewem w przeciągu 7 dni od otrzymania zwrotu towaru. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzednich konsultacji.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży  między sklepem fksubiekt.pl  a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.